WOZ waarde Apeldoorn, wees slim en laat hier naar kijken!

WOZ waarde Apeldoorn staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De wet WOZ regelt de waardebepaling van alle woningen en andere onroerende zaken in Apeldoorn en de rest van Nederland. De WOZ waarde van een woning is de geschatte marktwaarde van die woning. Taxateurs van de gemeente Apeldoorn bepalen de waarde van woningen in Apeldoorn. Gelukkig hoeven die niet elke woning in Apeldoorn te taxeren. Ze maken gebruik van een speciaal software programma waarbij ze gegevens van huizen invoert, zoals oppervlakte gegevens, inhoudsgegevens en verkoopcijfers. Elke huizenbezitter krijgt een WOZ-beschikking die in februari of uiterlijk maart in de bus valt. De peildatum voor de WOZ waarde  is 1 januari van het vorige jaar. Als je het WOZ-aanslagbiljet ontvangt controleer dan de WOZ waarde van je huis. Vind je het onredelijk dan kun je jouw gegevens controleren met de twee huizen waarmee jouw huis wordt vergeleken. 

WOZ waarde Apeldoorn bepalend voor belastingen

De WOZ waarde Apeldoorn is bepalend voor meerdere belastingen. Dat betekend hoe hoger de WOZ waarde, hoe hoger de belasting. De belastingen die zijn gekoppeld aan de WOZ waarde zijn:

·         De onroerend zaak belasting (OZB); deze betaal je als eigenaar of huurder van een woning, gebouw of grond

·         De waterschapsbelasting; deze betaal je als eigenaar of huurder voor het gebruik van de watervoorziening. Dit geldt zowel voor alleenstaande als voor meerpersoons huishoudingen.

·         De inkomstenbelasting; deze betaal je over inkomsten uit werk en over het vermogen.

·         De vermogensbelasting; deze bepaal je als je vermogen hoger is dan een bepaald bedrag.

·         De roerende ruimtebelasting; deze betaal je als eigenaar van een woonboot, woonwagen, bedrijfsvaartuig of kiosk.

Wat kun je doen tegen een te hoge WOZ waarde

Een te hoge WOZ waarde Apeldoorn zorgt voor een hogere aanslag van bovenstaande belastingen. Want hoe hoger de WOZ waarde hoe hoger je belastingaanslag is. Als de WOZ waarde  voor je huis te hoog is, dan betekent dit dat je voor al deze belastingen te veel betaald. Tegen een te hoge WOZ waarde kun je, binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet, bezwaar aantekenen of laten aantekenen door een gespecialiseerd bureau in WOZ-zaken. Bij zo’n gespecialiseerd bureau werken juristen en taxateurs. Wil je gebruik maken van hun diensten dan kun je via hun website eenvoudig een formulier invullen. Er wordt dan contact met je opgenomen door een van deze specialisten. Er is toestemming nodig om bezwaar namens jou te mogen indienen, een zogeheten machtiging. Hiermee kunnen ze het taxatierapport bij de gemeente Apeldoorn opvragen.

Uitspraak gemeente op bezwaar

Het gespecialiseerde bureau zal, zodra het bezwaarschrift WOZ waarde Apeldoorn volledig is opgesteld, dit verzenden naar de gemeente. Wanneer er minder tijd is wordt eerst een pro-forma bezwaarschrift ingediend om tijd te winnen. De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin je bezwaar hebt gemaakt. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen. Wordt de WOZ waarde van je woning verlaagd dan gaan ook de bedragen van die belastingen omlaag. Het kan nooit zo zijn dat de WOZ waarde wordt verhoogd dus leidt je bezwaar ook nooit tot hogere belastingen.

Zoals je leest is het zeker de moeite waard om WOZ waarde bezwaar aan te tekenen, wil je hier hulp bij ontvangen? Leg dan contact met één van de medewerkers van het bedrijf Bezwaarmaker.