Energie opslaan

Opslag is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van energie opslag, omdat moderne energiesystemen ervan uitgaan dat ze constant beschikbaarheid tot stroom hebben. Het gebruik van energie is niet gelijkmatig verdeeld over de dag. Er zijn momenten waarop een ieder tegelijk energie gebruikt en andere momenten ook weer niet. Dit worden ook wel piek- en dalmomenten genoemd. Energie opslaan zorgt ervoor dat je deze later kunt gebruiken als er een tekort is. Meer hierover vindt je op https://www.bredenoord.com/nl/energie-opslag/.

LAES

Liquid Air Energy Storage (LAES) is een vorm van energieopslag die niet aan geografische gebieden gebonden is. Piekenergie wordt gebruikt om lucht af te koelen, waarbij het een vloeistof wordt. Deze vloeistof wordt onder lage druk opgeslagen in tanks en bij een vraag naar elektricteit wordt de druk verhoogd. Het resultante hoge druk gas wordt gebruikt om een turbine aan te drijven. De grote voordelen van deze manier van energieopslag zijn de lage kosten van zowel de aanbouw van de installatie als de operationele kosten en de lange looptijd.

Power2Gas

Hierbij wordt elektriciteit in aardgas omgezet. De elektrische overschotten worden omgezet in gas om zo de noodzaak tot opslag van elektriciteit te verminderen en de gasvoorraad aan te vullen. Elektriciteit wordt door middel van elektrolyse omgezet in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt toegevoegd aan fossiel aardgas, waarbij de geleverde kwaliteit van het aardgas niet vermindert. Deze vorm van synthetisch aardgas is op dit moment nog vele malen duurder dan het normale aardgas. Synthetisch aardgas zou als hernieuwbare energiebron kunnen worden gezien. Bovendien is de CO2 uitstoot van aardgas lager dan bijvoorbeeld bij de verbranding van biomassa.